Novinky

"S'il est incertain que la vérité vous allez dire soit comprise, taisez-la." "Ak nie je isté, že pravda, ktorú sa chystáte povedať, bude pochopená, zamlčte ju." Maurice Maeterlinck
 

Návštevnosť stránky

Návštev včera: 26
Návštev dnes: 2
Návštev celkom: 68474

Člen advokátskych komôr

Kancelária arrow Odmena advokáta

Odmena advokáta

Mimozmluvná odmena

Ak nie je odmena medzi klientom a advokátom dohodnutá, riadi sa výška odmeny advokátnym tarifom (Zákon o advokácii č. 586/2003 Z.z., v znení neskorších právnych predpisov).

Zmluvná odmena

Odmena za poskytnuté právne služby je obvykle určovaná dohodou medzi advokátom a klientom (zmluvná odmena), a to v závislosti na právnej a časovej náročnosti poskytovanej služby. Odmena môže byť dohodnutá ako:

Odmena hodinová

Celková odmena je násobkom dohdonutej hodinovej sadzby a počtu hodín strávených advokátem pri výkone právnej služby. Hodinová sadzba sa pohybuje od  16,60 €/hod (500,- Sk/hod). Nad hranicu 49,79 €/hod (1 500,- Sk/hod) býva hodinová odmena dohodnutá v prípadoch mimoriadne náročných, zvlášť v prípadoch, keď klient požaduje služby v cudzom jazyku, s požiadavkom bezodkladného vybavenia veci alebo vo zvlášť zložitých právnych otázkach.

Odmena za úkon

Odmena je stanovená pevnou sadzbou za prevedenie určitého úkonu (napr. spísanie žaloby, zmluvy atď.)

Paušálna odmena

Odmena je stanovená pevnou paušálnou čiastkou za opakujúce sa časové obdobie, spravidla mesiac. Paušálna odmena je vhodná pre klientov, ktorí majú pravidelnú potrebu právnych služieb v určitom stabilnom rozsahu. Za paušálnu odmenu sú klientovi poskytované právne služby bez ohľadu na ich rozsah v danom období. Paušálna odmena prináša klientovi výhodu predvídateľnosti a stabilnej výsky výdajov na právne služby i v situáciách, v ktorých by bol inak klient vzhľadom k vyššej potrebe právnych služieb v danom období vystavený nutnosti niesť nárazovo podstatne vyššie náklady na právne služby.

Pevne stanovená odmena

Odmena je stanovena pevnou čiastkou za vybavenie celej záležitosti bez ohľadu na časovú náročnosť a zložitosť poskytovanej právnej služby.

Podielová odmena

Odmena je určená v závislosti na výsledku sporu. (tj. percentom z nároku vo veci priznaného).


Cena v EUR je prepočítaná podľa konverzného kurzu 30,1260 SK za EUR.

 

 

Kto má dnes sviatok

Dnes má meniny
Alojza
Zajtra má meniny
Kvetoslava
© 2019 :: JUDr. Martin Kanás :: | webmail | webmail 2